0
Вход и Регистрация
Телефона за поръчки и доставки 0879636597

Условия за ползване

Профисис- официален Karcher Магазин за България

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Настоящите общи условия уреждат отношенията между ползвателите на онлайн магазин karcher-profisys.bg , наричани за краткост по-долу „ПОТРЕБИТЕЛИ“ и Профисис ЕООД, като собственик на този сайт. Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между Профисис ООД и потребителите, направили онлайн поръчка през karcher-profisys.bg.

Използването на електронния магазин karcher-profisys.bg и/или услугите на Профисис ЕООДД, предоставени чрез него, ще означава, че потребителят се е запознал с настоящите общи условия за ползване и е приел да ги спазва.

Администраторите на karcher-profisys.bg имат право при неспазване на настоящите условия за ползване на онлайн магазина и нарушаване на етиката, да ограничат незабавно и без предупреждение достъпа на нарушителите.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  ПРОФИСИС ЕООД

Необходима информация за  Профисис ЕООД, собственик на електронен магазин проектор.bg и изпълнител на поръчките, съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:


1. Наименование на Доставчика:  Профисис ЕООД
2. Адрес по регистрация: гр. София, жк.Младост 1 бл 88
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул.Опълченска жк.Банишора бл 53
4. Данни за кореспонденция: гр. София, ул.Опълченска жк.Банишора бл 53 Email:[email protected]
5. Вписване в публични регистри: ЕИК202694529
6.Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40.
Email: [email protected], [email protected]. Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София, пл."Славейков" № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: (02) 980 25 24, факс: (02) 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22. Уеб сайт: www.kzp.bg

magnifier