0
Вход и Регистрация
Телефона за поръчки и доставки 0879636597

Връщане и замяна

Условия за връщане/замяна на продукт:

Срокът за връщане е 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на предаване на стоката.
Обратно изпратената пратка , трябва да бъде приложено и доказателство за закупуването (стокова разписка, фактура, касов бон - когато се връща само част от поръчката, може и да е копие на документа).
Задължително условие е върнатите продукти да са в изряден търговски вид, без да са използвани.
Транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват. В интерес на клиента връщащ чупливи продукти с куриерска фирма е пратката да бъде с обявена стойност и застраховка.
Продуктите могат да бъдат върнати лично или с куриер на адрес: гр. София жк.Банишора бл 53 Магазин Керхер.
Закупен артикул, който е изпълнен по индивидуални изисквания (брандиран или специална поръчка), не подлежи на замяна или връщане.
След получаване на върната стока и прегледа ѝ, стойността, без транспортните разходи, се възстановява на клиента по сметка в срок от 14 /четиринадесет/ дни.
Стока, чието връщане / рекламация не може да бъде приета (например: ако е изпратена след посочения срок, ако не е придружена с касова бележка, ако не е в добър търговски вид, ако е преминала някаква обработка или е с премахнати стикери) ще бъде изпратена обратно на клиента за негова сметка.
Ако по някаква причина клиентът е сбъркал и е посочил друг продукт от това, което е искал и до изпращане на поръчката не е установил грешката си може да се свърже в офиса на фирмата, за да бъде взето решение как ще се процедира. Всеки случай се разглежда индивидуално. Разходите за връщане на продукт и изпращане на нов са за сметка на клиента. Ако новата поръчка е по-скъпа или по-евтина се доплаща / снема разликата. Търговецът е в правото си да откаже връщането на продукт по свое усмотрение, ако обстоятелствата го налагат.
На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента (грешно изпратен продукт). Клиентът може да я откаже още с получаването от куриера и да не я приеме от него. При явно несъответствие на получената стока със заявената, незабавно се свържете с нас на някой от телефоните ни. Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който е изпратен към клиента. При установяване на такава грешка, клиентът връща продукта за сметка на търговеца и му се изпраща верния.
Рекламации, отнасящи се до механични повреди, възникнали по време на транспорта, ще бъдат разглеждани само въз основа на протокол за рекламация изготвен в присъствието на куриера. В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване, се изготвя (в два екземпляра) констативен протокол от куриера, в който е описано констатираното състояние на пратката и нейната опаковка. В този случай клиентът може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. Ако клиентът приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера с получаването ѝ, отговорностите по рекламация се прехвърлят към куриера, доставил пратката на клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма.
При предявяване на рекламация в срок до 14 /четиринадесет/ работни дни от датата на покупката при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга или за отбив от цената. Всички разходи, които клиентът е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за негова сметка.
Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.

magnifier